Friday, 16 March 2018

CF OFFICE ADMINIST

TASK  1 :  Read the activity "Your turn" on page 31. Write a dialogue using the chart you've got on page
86 of your text book.

TASK 2 : Read the activity "Your turn" on page 35. Write a dialogue using the chart you've got on page
86 of your text book.

You can write the 2 dialogues in pairs.Then choose one of them to practise and act out with your partner
(Escull-ne un peraprendre de memòria amb el teu company/a).

Thursday, 15 March 2018

2n eso CRIME

Video with list of crimes and explanations

Monday, 12 March 2018

Basic vocabulary: BODY

Dictation (24 words)

Chant 1 (Body phrases)

Chat 2 (Body phrases)

Powerpoint 1

Powerpoint 2 (with game)

3r C HOUSES

 BRITISH CULTURE

- HOUSES IN BRITAIN : Watch the video and answer the questions.

HOMES IN BRITAIN

-          Where do Britsh people usually live: in flats or in houses?
-          What does Robinson’s family do in the living room?
-          Where does Robinson’s family usually eat?
-          Where is Tom doing his homework?
-          Which sport does Tom like?
-          Which kind of pets do British people like?
-          Which is the most famous house in Britain? Do you remember who lives there?

- EASTER IN BRITAIN : Watch the video and answer the questions

EASTER IN BRITAIN

-          What kind of presents do they give for Easter?
-          Do they go to school at Easter?
-          What do they do with the eggs?
-          How do they eat the Hot Cross Bun?
-          What do they do on Easter Sunday?
-          Which present does their grandfather give to Sarah and Tom?
-          Who wins the egg-rolling race?

In the bathroom (Mark Kulek)

   In the kitchen  (Mark Kulek)Friday, 2 March 2018

CF ADMINISTR.

TASK 1 : Translate dialogue 1 and dialogue page 32 into your language.
                 After that, practise them with a partner.


TASK 2 : Translate the following sentences into your language.

1-  He comès un error i he passat la trucada a la persona uivocada. El client s' ha queixat 
     i ha dit que jo no era professional.

2-  La Helen està al càrrec de la centraleta de trucades i ha de respondre a les trucades              entrants.

3-  S' ha de contestar el telèfon ràpidament i no deixar-lo sonar més de 3 vegades.

4-  Em pot passar amb la Senyoreta Robinson del Departament de vendes, si us plau?

5-  No he entès bé el seu cognom.  Me'l pot lletrejar, si us plau?

6-  Pren nota dels missatges i inclou també el nom de la persona que truca i del seu
     número de telèfon.

7- Sigues sempre educat : saluda amb simpatia però d' una manera professional.

8-  La persona que truca ha de saber amb qui parla i se li ha de preguntar si vol  deixar
      un missatge.

9-  S' ha d' apuntar qui deixa el missatge i com contactar amb ell.

10- Sigues ràpid passant / donant missatges i no cometis errors.

11- Ho sento, la línia del Senyor Roberts està ocupada. Vol deixar un missatge o prefereix
      que el deixi en espera?

12- Ho sento: la Senyora Clinton no hi es. És fora de la ciutat Vol que li passi amb el 
       director demàrketing?

13- Ho sento : El Senyor Gonzàlez no està disponible en aquests moments. Vol que li digui
      que li truqui més tard?

14- La Senyora Anderson estàraen una reunió de 10 a 12. No pot rebre trucades i s'ha de
      prendre nota de trucades i missatges.

15- La conversa s'ha tallat per un problema tècnic. Si us plau, em pot tornar a passar la
      trucada del Senyor Willmore?

Friday, 23 February 2018

CF ADMINISTR. UNIT 7

Telephone conversation  : Listen to the dialogues and write down the tapescript.

Useful phrases to say on the telephone : Watch the video and do the quiz at the end.

Taking and leaving a message: Watch this other video and pay attention to phrases

"Can I take a message?"  : Watch the video, try to understand the conversation (maybe some ideas for your video dialogue?)

Taking a message ( TUTORIAL )

Answering the telephoneand transferring a call ( cartoon video )

Video + quiz  ( do only the online quiz)


Tuesday, 20 February 2018

3rd eso C Clothing

Video 1  (how not to look like an American tourist)

Video 2  (American teenagers)

Game Match

Show your clothes video Kulek

Very easy Kulek

Very easy Kulek

Real English Video

Agendaweb

Video

Shopping dialogue

Shopping dialogues

Listen and practise

Monday, 19 February 2018

revision 3rd eso

CONDITIONAL SENTENCES

1. a Video lesson (2nd conditional)  b. Another good lesson

2. Video lesson (3rd conditional)

 easy . First conditional  (Video)

4. Dictation

5. Lots of extra exercises to study

RELATIVE SENTENCES

1. Choose the right answer

2. Exercise

3. Video exercise

TENSES

1. Videolesson  past simple and present perfect

2. Exercises past simple

3. Exercises present perfect

4. Futures

(Select the right level for you )
Thursday, 8 February 2018