Thursday, 26 April 2018

Sunday, 22 April 2018

Animals


http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/animals1/animals_.HTML
https://elt.oup.com/student/stardust/level1/platform/dragmacunit3?cc=us&selLanguage=en
http://www.carmenlu.com/first/vocabulary/weather1/animals1_2.htm
http://www.englishintro.com/test_work-animals-elementary.html?str=test_work-animals.HTML
http://learningapps.org/208275
http://www.englishexercises.org/hangman/game.asp?id=9955
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2219
mixed exercises

Food chains ( game )

Animal Quiz

Test your knowledge about animals. Find the information and answer these questions :

2. True or false? Mice live for up to 10 years.
4. What is the largest type of ‘big cat’ in the world?
6. Are butterflies insects?
7. What are female elephants called?
8. True or false? Bats are mammals.
9. Bees are found on every continent of earth except for one, which is it?
10. True or false? Cats spend an average of 13 to 14 hours a day sleeping.
11. What is the fastest land animal in the world?
16. What is the largest land animal in the world?
19. How many pairs of wings does a bee have?
20. What type of animal is the largest primate in the world?
21. Is a shark a fish or a mammal?
24. What is the name of an adult female horse?
26. What is the tallest animal in the world?
27. True or false? Rabbits are born blind.
29. How many legs does a spider have?

VIDEO: " The power of union is trength"
Watch the video first. Then work in groups. Write as many sentences as possible
(using comparatives). Here come some words to help you :

CRAB - SEAGULL - ANT - ANTEATER - PENGUIN - WHALE
fast - slow - clever - stupid - nice - cute - bad - friendly - big - small


ENGLISH OFFICE ADMINIST

TASK 1 : Write a letter of complaint and the response to a letter of complaint using the templates given by the teacher.

TASK 2: Write a word and sentence list (nex vocab) about units 8,10 and 11.
It'll hel you to study.

COMPARATIVES 1 ESO practise

Mixed exercises and activities

Comparative & Superlative quiz ("Squeeze the monkey!") 
Comparative & Superlative quiz (" How fast can you think?" ) 


Football gameWednesday, 18 April 2018

TED Ed Animals play dead video

Watch the video

Fun or disgusting educational video

3rd eso oral exam Find a recent news

You can find real, easy news here

here too

and here

And you can find lots of questions to ask in conversation here

Saturday, 14 April 2018

CF OFFICE ADMINIST

TASK 1 : Write a dialogue using the following situation. You've got a customer who needs directions in town ( Ex: going to a bank, restaurants, post office, etc). You must give the client directions.You can work together with a partner.

TASK 2 : Learn or rewrite a new dialogue about the copy the teacher will give you. Then you must play it on a video.

TASK 3 : Translate these sentences into English.

1- El tècnic informàtic ha d'arreglar l'ordinador i la impressora.
2- Em pot dir quant em costarà la reparació?
3- Quantes parades de bus hi ha des de l'estació de tren fins al centre de fires?
4- Giri la segona a la dreta en el carrer Brooklyn, continuï recte fins el primer semàfor, travessi el carrer i el museu de ciència és al costat del parc.
5- Tenim una maneta de la porta i les potes de la taula de reunions  trencades i un pany obstruiït. Haurem de trucar al al fuster.
6- Hi ha alguna cosa més que hauria de fer mentre vostè arriba?
7- Tenim una canonada trencada i dues aixetes dels banys de senyores que gotegen.Haurem de trucar al lampista.
8- Per arribar al centre és molt senzill: continuï recte fins al segon trencant al'esquerra.Veurà una rotonda. Giri llavors a la dreta, camini fins que vegi un parc. Quan arribi al parc només ha seguir els senyals que diuen "centre ciutat".
9- Una intersecció és on dues carreteres o carrerses troben o es creuen.
10- L' aire condicionat del magatzem no funciona. Hem de trucar el tècnic però trigarà més de mitja hora.

Friday, 6 April 2018

CF OFFICE ADMINIST

TASK 3 : Read the info "Your turn" on page 43. With a partner write a new dialogue. Use the map on page 42 to help you.

TASK 2 : Do the exercises about giving directions.
TASK 1 : Watch the video on the right side first! and then copy the expressions and make a list.Wednesday, 4 April 2018