Saturday, 27 January 2018

CF OFFICE ADMINIST. UNIT 5

Translate the following sentences into English .


1. T’ensenyaré com utilitzar la fotocopiadora.

2. Com puc canviar la mida del paper?

3. Com puc ampliar o reduir la mida d’ un document?

4. Pot fotocopiar en color aquesta maquina?

5. Hi ha alguna cosa que no funciona (que no és correcte)

6. Que he fet malament?

7. Prem aquesta icona i selecciones A4 o A3.

8. Has de seleccionar aquesta icona quan vols fotocopiar les dues cares del paper.

9.  A la portada has d'incloure l'adreça de casa, l'adreça electrònica i el número de mòbil.

10. Molt números de fax dels nostres clients estan programats a la màquina de fax.


Watch and listen to this office conversation about how to use the photocopier and try to write down the transcription.

Grammar revision

TOO + ADJ / ( NOT ) ENOUGH +ADJ exercises:

https://www.usingenglish.com/quizzes/239.html
http://www.autoenglish.org/gr.too.i.htm
https://www.montsemorales.com/gramatica/Tooenough.htm

PAST SIMPLE ( DID / DIDIN'T) exercises:

https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_past_quiz.htm
https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_07_022e?cc=global&selLanguage=enhttps://www.tolearnenglish.com/english_lessons/did-didn-t

No comments:

Post a Comment