Friday, 2 March 2018

CF ADMINISTR.

TASK 1 : Translate dialogue 1 and dialogue page 32 into your language.
                 After that, practise them with a partner.


TASK 2 : Translate the following sentences into your language.

1-  He comès un error i he passat la trucada a la persona uivocada. El client s' ha queixat 
     i ha dit que jo no era professional.

2-  La Helen està al càrrec de la centraleta de trucades i ha de respondre a les trucades              entrants.

3-  S' ha de contestar el telèfon ràpidament i no deixar-lo sonar més de 3 vegades.

4-  Em pot passar amb la Senyoreta Robinson del Departament de vendes, si us plau?

5-  No he entès bé el seu cognom.  Me'l pot lletrejar, si us plau?

6-  Pren nota dels missatges i inclou també el nom de la persona que truca i del seu
     número de telèfon.

7- Sigues sempre educat : saluda amb simpatia però d' una manera professional.

8-  La persona que truca ha de saber amb qui parla i se li ha de preguntar si vol  deixar
      un missatge.

9-  S' ha d' apuntar qui deixa el missatge i com contactar amb ell.

10- Sigues ràpid passant / donant missatges i no cometis errors.

11- Ho sento, la línia del Senyor Roberts està ocupada. Vol deixar un missatge o prefereix
      que el deixi en espera?

12- Ho sento: la Senyora Clinton no hi es. És fora de la ciutat Vol que li passi amb el 
       director demàrketing?

13- Ho sento : El Senyor Gonzàlez no està disponible en aquests moments. Vol que li digui
      que li truqui més tard?

14- La Senyora Anderson estàraen una reunió de 10 a 12. No pot rebre trucades i s'ha de
      prendre nota de trucades i missatges.

15- La conversa s'ha tallat per un problema tècnic. Si us plau, em pot tornar a passar la
      trucada del Senyor Willmore?

No comments:

Post a Comment